News

ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์หนึ่งในหัวข้อสำคัญของผู้บริหาร

ด้วยจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นของการโจมตีไซเบอร์ และรูปแบบที่เห็นเป็นตัวเป็นตนมากยิ่งขึ้นทำให้หัวข้อความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์เป็นหนึ่งในหัวข้อหลักในห้องประชุมของผู้บริหาร

อ้างอิงจากงานวิจัยใหม่ของ Marsh ว่าด้วยเรื่องของความเข้าใจของผู้บริหารกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่มีมากขึ้น

จากงานวิจัย UK Cyber Risk Survey Report: 2016 เปิดเผยว่า 71.8% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุหัวข้อ “ภัยคุกคามไซเบอร์” ลงไปในห้าหรือสิบอันดับแรกของความเสี่ยงขององค์กร ในขณะที่ปีที่แล้วมีเพียงแค่ 45.8%

ข่าวดีอีกอย่างก็คือ พวกเขามีการพัฒนามากยิ่งขึ้น จากวิจัยของ Marsh ยังคงพบว่า 83% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจเกี่ยวความเสี่ยงทางไซเบอร์ขององค์กรในระดับพื้นฐานถึงเข้าใจดีเยี่ยม หลังจากเมื่อปีที่แล้วพบว่ามีเพียงแค่ 60.8%

“การรับรู้ที่มากขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ขององค์กร แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงมีงานมากมายที่ต้องรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ และการจัดการกับภัยคุกคาม” ผู้ทำวิจัยให้ความเห็น

“ในขณะที่ 30.3% ขององค์กรในประเทศอังกฤษ มีการควบคุมดูแลความเสี่ยงโดยผู้บริหาร ซึ่งเพิ่มขึ้นมา 56% นับจาก 12 เดือนที่แล้ว และฝ่าย IT ที่รับหน้าที่รับผิดชอบ ทบทวน และจัดการเกี่ยวกับภัยไซเบอร์ถึง 55.7% เมื่อเทียบกับทั้งองค์กร”

Marsh ยังพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีกส่วนที่น่าเป็นห่วงก็คือ 64.6% ขององค์กรในประเทศอังกฤษยังไม่คำนึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการโจมตีไซเบอร์

นับเป็นข่าวดีที่หลายธุรกิจในโลกมีแนวแน้มตื่นตัวกับเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเป็นผนึกกำลังสำคัญที่ช่วยให้โลกออนไลน์มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

%d bloggers like this: