News

เอเจนซี่ของ WADA หรือ องค์กรต่อต้านการใช้สารกระตุ้น ถูกแฮกฐานข้อมูล

องค์กรต่อต้านการใช้สารกระตุ้น หรือ World Anti-Doping Agency (WADA) เปิดเผยว่าตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีไซเบอร์ ที่เกี่ยวกับกลุ่มการจารกรรมไซเบอร์รัสเซีย Tsar Team (APT28)

จากข้อมูลของเอเจนซี่ ทีมดังกล่าวใช้ moniker Fancy Bear เป็นเครื่องมือเข้าถึงฐานข้อมูล Anti-Doping Administration and Management System (ADAMS)

ซึ่งทางเอเจนซี่พบว่าทีมแฮกเกอร์สามารถเข้าถึงแฟ้มลับของนักกีฬาหลายคน อย่างนักยิมนาสติก Simone Biles และนักเทนนิสหญิง Venus และ Serena Williams ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยในเวลาต่อมา

ทางเอเจนซี่ยอบรับว่าข้อมูลสำคัญบางส่วนถูกเปิดเผยกับสาธารณะ ถึงแม้ว่า WADA จะยังไม่ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการ

คุณ Oliver Niggli ผู้อำนวยการของ WADA ออกมาให้ความเห็นว่า “ทาง WADA เสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลของนักกีฬาที่ถูกเปิดเผยหลังจากถูกเข้าถึงโดยอาชญากร”

“WADA ขอกล่าวประนามผู้ที่โจมตีฐานข้อมูล เพื่อทำลาย WADA และองค์กรต่อต้านการใช้สารกระตุ้นทั่วโลก”

อีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องทราบก็คือ ศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาก็ตกเป็นเหยื่อการโจมตีไซเบอร์ เมื่อเดือนที่ผ่านมา

จากข่าวที่เกี่ยวข้อง คุณ Maggie Durand ผู้ประสานงานของ WADA บอกว่าเมื่อตรวจสอบฐานข้อมูลพวกเขาพบว่าได้รับอีเมล์ Phishing จำนวนมาก

อาชญากรไซเบอร์พยายามที่ผ่านเข้าอีเมล์ในแบบทางการ ด้วยการขอข้อมูล และรหัสผ่าน

%d bloggers like this: