Cybercrime

อาชญากรรมไซเบอร์ในศตวรรษที่ 21: วิวัฒนาการของภัยคุกคาม

เมื่อการเชื่อมต่อของอุปกรณ์มากขึ้น หมายความว่าสิ่งต่างๆ และผู้คนกำลังเชื่อมต่อกันมากขึ้นเช่นกัน และในศตวรรษที่ 21 แนวโน้มก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยนวัตกรรมเหล่านี้ทำให้โลกนี้ดูฉลาดขึ้น เก่งขึ้น และน่าสนใจยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่สร้างโอกาสนับไม่ถ้วน

ในแสงสว่างย่อมมีเงามืด เบื้องหลังความเจริญรุ่งเรืองมีอีกโลกหนึ่ง โลกที่อาชญากรไซเบอร์กำลังเติบโต และมีเทคโนโลยีที่ทันสมันไม่แพ้กัน ด้วยโลกออนไลน์ที่กว้างใหญ่ และไร้ซึ่งเส้นกั้นเขตแดน

ยิ่งเทคโนโลยีที่สร้างการเชื่อมต่อแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ยิ่งง่ายต่อการโจมตี อย่างในกรณีของรถยนต์ที่ทางเราเคยนำเสนอ การแฮครถยนต์ขณะวิ่ง? ที่ถูกค้นพบโดยนักวิจัยด้านความปลอดภัยจากสหรัฐอเมริกา

เพราะฉะนั้นในศตวรรษที่ 21 พวกเรากำลังจะเผชิญหน้ากับภัยคุกคามไซเบอร์ที่มีรูปแบบมากมายจนนับไม่ถูก และเพิ่มจำนวนขึ้นทุกวัน รวมทั้งภัยคุกคามที่มีลักษณะเป็นตัวเป็นตนมากที่สุด Ransomware

เราจึงคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยไซเบอร์ อย่างที่ควรจะเป็น

แนวคิดและความร่วมมือ

ขั้นตอนแรกก็คือ เราต้องเปลี่ยนมุมมองที่เรามีกับอาชญากรไซเบอร์เสียก่อน ว่าพวกเขาทำงานกันอย่างไร และเป้าหมายของพวกเขาเป็นใคร

เป็นที่ชัดเจนว่าตอนนี้อาชญากรรมไซเบอร์มีรูปร่างที่เป็นตัวเป็นตนมากกว่าแต่ก่อน และอาศัยประโยชน์จากการเติบโตของอาชญากรรมออนไลน์

“ธุรกิจการแฮกก็เหมือนธุรกิจของเรานั่นแหละ” คำพูดของ Hewlett Packard ปี 2016 “ถ้าหากเราบอกมันเป็นเหมือนธุรกิจ เหมือนคู่แข่ง เราจะพยายามทำลายมัน”

“เทคโนโลยี การจัดการ และความรู้” ESET อธิบาย “คือกุญแจสู่ความปลอดภัย” เมื่อทำงานร่วมกับ “ความร่วมมือ” เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน ทั้งธุรกิจจนถึงผู้รักษากฎหมาย และรัฐบาล

ผลก็คือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และคนที่เกี่ยวข้องจะได้เห็นในสิ่งที่แตกต่าง ด้วยมุมมอง และประสบการณ์จะทำให้เราเห็นเรื่องราวเหล่านี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ยิ่งถ้าได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์เหล่านี้จะทำให้เราสามารถตรวจพบ และตอบสนองต่อภัยคุกคามได้เร็วยิ่งขึ้น

ท้ายที่สุดก่อนจะรับมือกับภัยคุกคามในศตวรรษที่ 21 จะบอกว่าการเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรบนเว็บไซต์เป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัย และที่สำคัญก็คือถ้าหากเราไม่ลงทุนรักษาความปลอดภัย ไม่เพิ่มพูนทักษะเรา และไม่ทำงานร่วมกัน ขอบเขตของภัยคุกคามก็จะลุกลามไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเราช่วยกันสิ่งเดียวที่จะลดปัญหานี้ได้ด้วยความพยายามหยิบมือเดียวเท่านั้น

%d bloggers like this: