News

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ‘กังวลมาก’ เกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์

จากการสำรวจล่าสุดพบว่าผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์มากกว่าแต่ก่อน

แบบสำรวจ Black Hat Attendee Survey 2016 บอกว่า 72% ของผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์คาดว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับภัยคุกคามไซเบอร์ในปีหน้า

จากความคิดเห็นดังกล่าวทำให้สรุปได้ว่าปริมาณอาชญากรรมไซเบอร์กำลังเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะการล้วงข้อมูล และสาเหตุหลักของเหตุการณ์เหล่านี้เพราะจากเครื่องมือในการกำจัดภัยเหล่านี้

จากแบบสอบถามพบว่า 74% ของผู้ตอบแบบสอบถามพูดเกี่ยวกับการขาดแคลนพนักงาน หมายความว่าพวกเขาไม่ได้ลงทุนในการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม

โดยมี 43% บอกว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของภัยคุกคามเหมือนกัน และสำหรับภัยคุกคามหน้าใหม่อย่าง Ransomware หรือโปรแกรมเรียกค่าไถ่นั้นมี 37% ที่บอกว่าจำนวนของโปรแกรมเรียกค่าไถ่เพิ่มขึ้น ‘อย่างรวดเร็ว’ ในปีผ่านมา

“ในความเป็นจริงภัยคุกคามกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆรูปแบบ ผู้ประชุมชี้ว่าพวกเขามีความเสี่ยงมากขึ้นทุกๆปี”

บทความของ ESET เมื่อไม่นานมานี้พูดเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนภัยคุกคาม และ 80% ขององค์กรเคยเผชิญกับเหตุการณ์ความปลอดภัย

%d bloggers like this: