News

รัฐสภาของอังกฤษเรียกร้องให้กฎหมายลงโทษอาชญากรไซเบอร์รุนแรงขึ้น

จาก รายงาน ของคณะกรรมการวัฒนธรรม สื่อ และกีฬาของประเทศอังกฤษสรุปให้การรวบรวมหรือซื้อขายข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นมีความผิดมีโทษจำคุกสองปี

ในขณะที่การสอบสวนของในคดีของ TalkTalk ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา เป็นหลักฐานยืนยันว่าอาชญากรรมไซเบอร์ กำลังแพร่กระจาย และเติบโตขึ้น

รายงานของ PwC ในปี 2015 บอกว่า 90% ขององค์กรขนาดใหญ่เคยประสบเหตุการณ์ล้วงข้อมูล และจากเอกสารของคณะกรรมการรัฐบาล รายงานว่ามี 25% ที่องค์กรจะพบกับเหตุการณ์ล้วงข้อมูลอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

และสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ 40% ของเหตุการณ์ล้วงข้อมูลนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับพนักงาน หรือคนในองค์กร ผู้ร่วมสัญญา หรือบุคคลที่สาม ทำให้สามารถบอกเป็นนัยๆได้ว่าองค์กรส่วนมากมีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล และความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์

คณะกรรมการยังคงบอกอีกว่า ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์นั้นไม่ได้อยู่ในกำมือของพนักงานแต่เพียงฝ่ายเดียว ผู้บริหารหรือหัวหน้าเอง ก็เป็นส่วนสำคัญ

เช่นอำนาจความรับผิดชอบ และค่าตอบแทนของ CEO จะต้องถูกเก็บรักษาอย่างดี

คุณ Jesse Norman ประธานคณะกรรมการพูดว่า“ความล้มเหลวของการเตรียมตัวรับมือกับการโจมตีไซเบอร์ และความล้มเหลวของการให้ข้อมูลและปกป้องผู้บริโภค จะต้องมีกฎข้อบังคับที่แน่นหนาพอที่จะทำให้เกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติตาม”

เขายังบอกอีกว่ารัฐบาลสมควรที่จะหาวิธีเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับกลโกง โดยการสร้างแผนการที่ช่วยทำให้เกิดการตื่นตัวต่อสาธารณะ

คุณ Norman บอกว่า “ทุกคนๆ จำเป็นต้องดู TalkTalk ไว้เป็นบทเรียน ทั้งในแง่ของการรับมือ และวิธีการปฏิบัติต่อผู้บริโภค”

อีกสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของรัฐสภาก็คือ การเรียนรู้พื้นฐานของความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วทั้งภาครัฐบาล เพื่อปกป้องผู้บริโภค และทำให้ประเทศอังกฤษเป็นอันดับหนึ่งของบนระบบเศรษฐกิจออนไลน์

%d bloggers like this: