News

Nato เริ่มปฏิบัติการณ์บนโลกไซเบอร์

Nato ให้โลกไซเบอร์เป็นหนึ่งในพื้นที่ปฏิบัติการร่วมกับ ภาคพื้นดิน ผืนน้ำ และอากาศยาน

ภัยคุกคามไซเบอร์เติบโตขึ้นอย่างมากในศตวรรษที่ 21 เลขาธิการใหญ่ของ Stoltenberg บอกว่าความปลอดภัยไซเบอร์เป็นส่วนสำคัญของ “การป้องกันทั้งหมด”

การงานประชุม North Council ที่ Brussels ประเทศเบลเยี่ยม เขาพูดว่า “ในปัจจุบันวิกฤตและความขัดแย้งส่วนหนึ่งดำเนินอยู่บนโลกไซเบอร์”

เขากล่าวอีกว่า “การปฏิบัติกับภัยคุกคามไซเบอร์เหมือนอาชญากรรมทั่วไปจะทำให้สามารถรับมือและจัดการกับภารกิจได้ดีขึ้น”

การร่วมมือทางทหารของภาครัฐบาลให้ความสำคัญกับภัยคุกคามไซเบอร์ อาชญากรรมไซเบอร์ และสงครามไซเบอร์มากขึ้น

แต่อย่างไรก็ตามเราต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เพราะ “รูปแบบของภัยคุกคามเปลี่ยนไปมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อน”

นี่เป็นความคิดเห็นของคุณ Neil Robinson เจ้าหน้าที่นโยบายด้ายความปลอดภัยของ Nato

ในบทวิเคราะห์ของ Nato เขาบอกว่าเหล่าผู้เชี่ยวชาญบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าภัยคุกคามไซเบอร์มีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

“ความเสี่ยงบนโลกไซเบอร์กำลังคุกคามผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ, การเมือง หรือสังคมในทุกรูปแบบ”

ในระหว่างการประชุมที่ Brussel คุณ Stoltenberg เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเพิ่มความปลอดภัยไซเบอร์ เหมือนๆกับที่เขาทำให้กับประเทศสมาชิกอื่นๆ

เขายอมรับว่ายังมีงานอีกมากที่จะต้องทำ แต่สำหรับพื้นที่ไซเบอร์ Nato จำเป็นต้องเดินหน้าแก้ปัญหาภัยคุกคามอย่างรวดเร็ว

%d bloggers like this: