Ransomware

มหาวิทยาลัย Calgary ยอมจำนนให้กับโปรแกรมเรียกค่าไถ่

มหาวิทยาลัย Calgary ยอมจ่ายเงินกว่า 20,000 ดอลล่าร์แคนาดา ให้กับอาชญากรที่ปล่อยโปรแกรมเรียกค่าไถ่ในอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัย

เป็นเวลาถึง 10 วัน ที่ระบบของมหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย และกู้คืนระบบกลับมาให้เป็นปกติ ถึงแม้ฝ่าย IT ของมหาวิทยาลัยจะทำการแบ่งสัดส่วนเพื่อลดผลกระทบของโปรแกรมเรียกค่าไถ่ แต่การโจมตีก็ย้อนกลับมาทางอีเมล์

คุณ Linda Dalgetty รองประธานฝ่ายบริการ และการเงิน มหาวิทยาลัย Calgary บอกในแถลงการณ์ว่า “ทางมหาวิทยาลัยกำลังจัดการกับการถอดรหัส”

“กระบวนการถอดรหัสจำเป็นต้องใช้เวลา และความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะเราต้องจดบันทึกทุกรายละเอียด หากกุญแจที่ใช้ถอดรหัสนั้นไม่คืนไฟล์ของเราทั้งหมด”

อย่างที่มหาวิทยาลัยในแคนาดาแถลงในประกาศ “การโจมตีนี้กำลังแพร่ขยายออกไปทั่วโลก” ทาง ESET ไม่แนะนำให้คุณ หรือองค์กรของคุณจ่ายเงินค่าไถ่ เพราะไม่มีทางที่อาชญากรจะหยุดแพร่กระจายโปรแกรมเรียกค่าไถ่ถ้าหากคุณยังคนสนับสนุนพวกเขาอยู่ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

นอกจากนี้ การยอมจ่ายค่าไถ่ให้กับอาชญากรก็นับเป็นการ “สร้างตลาดให้กับอาชญากรไซเบอร์อีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นเส้นทางของการโจมตีครั้งต่อๆไป”

%d bloggers like this: