News

เหล่ามิจฉาชีพกำลังใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ถูกล้วง

Internet Crime Complaint Center หรือ IC3 ประกาศ เตือนเหล่าผู้ใช้เกี่ยวกับการหากินรูปแบบใหม่ของนักต้มตุ๋น ที่กำลังใช้ประโยชน์จากการล้วงข้อมูลที่เกิดขึ้นซ้ำๆในปัจจุบัน

ซึ่งรวมถึงการแฮคข้อมูลครั้งประวัติศาสตร์ของ Myspace, Tumblr และ Linkedln ที่ทำให้ข้อมูลของผู้ใช้นับล้านๆคนหลุดไปบนโลกออนไลน์ ซึ่งทาง FBI กำลังไล่ตามหาตัวผู้กระทำผิดอยู่

โดยเหล่ามิจฉาชีพกำลังส่งอีเมล์และยื่นข้อเสนอให้กับเหยื่อว่า ถ้าหากคุณไม่จ่ายเงินค่าไถ่ข้อมูลส่วนตัวของคุณก็จะถูกปล่อยลงบนโลกออนไลน์

ราคาที่มิจฉาชีพเรียกนั้นอยู่ประมาณ 250 ถึง 1,200 เหรียญสหรัฐฯ พวกเราขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวเมื่อได้รับอีเมล์ข่มขู่ ดังนี้:

“We have some bad news and good news for you. First, the bad news, we have prepared a letter to be mailed to the following address that details all of your activities including your profile information, your login activity, and credit card transactions. Now for the good news, You can easily stop this letter from being mailed by sending 2 bitcoins to the following address.”

เนื้อหาในอีเมล์เขียนว่า “พวกเรากำลังเตรียมการส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณลงบนโลกออนไลน์ที่ประกอบไปด้วย ข้อมูลประวัติ กิจกรรมที่คุณทำ ข้อมูลการเงินของคุณ ซึ่งคุณสามารถหยุดมันได้โดยการจ่ายเงิน 2 บิทคอยน์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ให้”

IC3 แถลงว่า “FBI ไม่สนับสนุนให้จ่ายเงินค่าไถ่เพราะว่าการชำระเงินค่าไถ่เปรียบเสมือนการสนับสนุนธุรกิจของอาชญากร และอาจรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่พวกเขาทำ”

%d bloggers like this: