News

ภัยคุกคามไซเบอร์กำลังกัดกินระบบเศรษฐกิจ

จากงานวิจัยของ PwC บอกว่าจำนวนอาชญากรรมไซเบอร์เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ “only economic crime to have registered an increase”

ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าหนึ่งในสามบอกว่าพวกเขาเผชิญกับอาชญากรรมไซเบอร์ในสองปีที่ผ่านมา ซึ่งครึ่งหนึ่งบอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่ามากกว่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

แต่มีองค์กรเพียง 37% ที่เริ่มวางแผนรับมือ ถึงแม้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะเป็นผู้บริหารระดับสูง ซึ่งทำให้เราสรุปได้คร่าวๆว่าธุรกิจยังไม่มีการเตรียมตัวรับมือกับภัยคุกคาม

ถึงแม้ความเสี่ยงและจำนวนของนักต้มตุ๋นจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ 1 ใน 5 ของธุรกิจยังคงไม่มีแผนดำเนินการใดๆกับความเสี่ยงเลย

คุณ Andrew Gardon หัวหน้าหน่วยกฎหมายระหว่างประเทศ บอกว่าวิธีการ “อยู่เฉยๆ” เพื่อสอดส่องและป้องกันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คือ”ใบเบิกทางสู่หายนะ”

PwC สรุปว่า องค์กรมีการจัดการกับความปลอดภัยไซเบอร์เหมือนเป็นงาน IT มากกว่าที่จะเป็นการจัดการสถานการณ์จริง หลังจากพบว่า 73% ขององค์กรส่งพนักงานฝ่าย IT เข้าดูแลเวลามีเหตุการณ์เจาะระบบความปลอดภัย

PwC แนะนำว่า “ผมอยากให้องค์กรทำความเข้าใจว่า อาชญากรรมไซเบอร์ไม่ใช่ปัญหาของคอมพิวเตอร์ แต่เป็นอาชญากรรมชนิดหนึ่ง”

%d bloggers like this: