News

SWIFT ปฏิเสธความรับผิดชอบจากเหตุการณ์ปล้นธนาคารในบังคลาเทศ

SWIFT ออกมายืนกรานไม่ยอมรับข้อกล่าวหาของ ธนาคารบังคลาเทศ และกรมสอบสวนคดีอาญาของบังคลาเทศ จากเหตุการณ์ปล้นด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

SWIFT ผู้ให้บริการการส่งข้อความทางการเงินออกมาบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่ความผิดของเจ้าหน้าที่เทคนิคของ SWIFT แต่อย่างใด

“SWIFT ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และไม่มีส่วนตัดสินใจแต่อย่างใด”

“เหมือนกับผู้ใช้บริการรายอื่นของ SWIFT ธนาคารบังคลาเทศมีหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัยระบบของตัวเอง ภายใต้เครือข่ายและสภาวะแวดล้อมของ SWIFT”

จากสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ของกรมสอบสวนคดีอาญาคุณ Mohammad Shah Alam บอกว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นของ SWIFT

เดือนที่ผ่านมานักวิจัยของ BAE Systems เปิดเผย มัลแวร์ที่อาชญากรไซเบอร์ใช้นำเงินจำนวน 81 ล้านเหรียญออกจากธนาคารบังคลาเทศ ซึ่งยังเป็นที่กังวลอยู่ว่าอาชญากรจะนำเครื่องมือเดิมกลับมาใช้อีก

เขายังพูดเสริมอีกว่า “ทุกสถาบันการเงินที่ใช้บริการของ SWIFT หรือระบบที่ใกล้เคียงสมควรที่จะตรวจสอบระบบของท่านอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก”

“อาชญากรมีความพยายามที่จะลบกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อไม่ให้เป็นหลักฐาน และทำลายกระบวนการทำงานปกติเพื่อไม่ให้ถูกตรวจจับ และโต้กลับได้”

%d bloggers like this: