News

มนุษย์และ AI ประสบความสำเร็จ “ในการพยากรณ์การโจมตีไซเบอร์”

นักวิจัยของ MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) พัฒนา Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถพยากรณ์ 85% ของการโจมตีไซเบอร์ได้

ด้วยความสามารถของ AI จะสืบค้นข้อมูลอย่างละเอียด และแยกส่วนที่มีลักษณะพิเศษและเป็นมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นอันตราย

คนมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากระบบและตรวจสอบความสมเหตุสมผล และป้อนข้อมูลกลับเข้าระบบ กระบวนการนี้จะทำซ้ำไปเรื่อยๆ เพื่อเพิ่มความสามารถของการตรวจจับมากขึ้นเรื่อยๆ

คุณ Kalyan Veeramachaneni นักวิจัยของ CSAIL อธิบายว่า “AI จะสร้างโมเดลใหม่ด้วยเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง ตลอดเวลาซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็วให้กับการตรวจจับ”

คุณ Veeramachaneni อธิบายว่า ความปลอดภัยไซเบอร์มีพัฒนาการตลอดเวลา โดยไม่สามารถทำซ้ำหรือทำใหม่ได้

เขาบอกว่า “การโจมตีไซเบอร์มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง พวกเรามีหน้าที่ลดความรุนแรงของมัน ระบบนี้ไม่ได้มีไว้กำจัดภัยคุกคาม แต่มีหน้าที่เพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ภัยคุกคามเท่านั้นเอง”

%d bloggers like this: