Video

จ่ายหรือไม่จ่าย? สิ่งที่คุณต้องรู้ของโปรแกรมเรียกค่าไถ่

โปรแกรมเรียกค่าไถ่ (Ransomware) เป็นชนิดของโค้ดอันตรายที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว: ขโมยไฟล์และเรียกร้องเงินเป็นค่าไถ่ คุณสมควรจะต้องจ่ายให้อาชญากรหรือเปล่า?

%d bloggers like this: