News

ธุรกิจล้มเหลวในการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์

จากรายงานของ PWC พบว่าตอนนี้อาชญากรรมไซเบอร์กลายเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอันดับสองและส่งผลต่อองค์กรใหญ่อย่างน้อย 3 องค์กรในตลอดสองปีที่ผ่านมา ในขณะที่หลายธุรกิจยังคงไม่เตรียมตัวรับมือ

จากการสำรวจ Global Economic Crime บอกว่าอันดับของอาชญากรรมไซเบอร์กระโดดจากอันดับ 4 ไปอันดับ 2 นอกจากนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของอาชญากรรมไซเบอร์ แต่ถึงกระนั้นตัวเลขพวกนี้ก็ยังไม่ทำให้ธุรกิจตื่นตัวแต่อย่างใด

จากผลสำรวจพบว่ามีเพียง 37% เท่านั้นที่เตรียมแผนรับมือกับเหตุการณ์พวกนี้ไว้แล้ว ถึงแม้ว่า 61% ของ CEO ยอมรับว่ามีห่วงกับอาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่บอกในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเพียง 1 ใน 7 ของหัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยไซเบอร์เท่านั้นที่รายงาน CEO เกี่ยวกับความเสี่ยงของโลกไซเบอร์

ถึงแม้ว่าจำนวนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมไซเบอร์จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ในความเป็นจริงย่อมมีมากกว่าที่พวกเราเห็น

“ลักษณะนิสัยที่อันตรายคือคนกว่า 56% ตอบแบบสอบถามว่าตัวเองไม่เคยตกเป็นเหยื่อ แต่แท้ที่จริงแล้วมีส่วนหนึ่งตกเป็นเหยื่อไปโดยไม่รู้ตัว” จากรายงานบอกอีกว่า “จากการสังเกตพฤติกรรมของแฮคเกอร์พบว่าแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงคือแฮคเกอร์นิยมแฝงตัวอยู่ในองค์กรและจะอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้”

นี่เป็นตัวแทนของความกังวลของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ทราบว่าพวกเขาได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมหรือไม่ ซึ่งมี 18% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

ความไม่สมดุลระหว่างภัยคุกคามที่มากขึ้นกับความพร้อมที่จะรับมือของธุรกิจทั่วโลก ความสามารถของธุรกิจที่จะรับมือกับอาชญากรรมไม่ใช่เพียงแค่ความได้เปรียบแต่ต้องเอาตัวรอดได้ด้วย

%d bloggers like this: