Cybersecurity

มีเพียง 1 ใน 7 ของหัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยไซเบอร์เท่านั้นที่รายงาน CEO เกี่ยวกับความเสี่ยงของโลกไซเบอร์

ธุรกิจส่วนใหญ่รับรู้ถึงภัยบนโลกไซเบอร์ แต่มีเพียง 1 ใน 7 เท่านั้นที่รายงานตรงต่อ CEO ของพวกเขา

จากการประชุมของ ISACA และ RSA พบว่า 82% ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยของข้อมูลรู้สึกว่าคณะกรรมการของบริษัทมีความกังวลถึงกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ แต่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆในห้องประชุม

คุณ Jennifer Lawinski บรรณาธิการของการประชุม “ในขณะที่นี่เป็นสัญญาณที่แสดงว่าผู้บริหารเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ และยังเป็นโอกาสในการพัฒนาอีกด้วย” “หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนมากยังคงรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายความปลอดภัย และรายงานเขียนถึงความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์มากกว่าธุรกิจ และแบบสำรวจนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความเหมือนกันของความปลอดภัยกับธุรกิจ คือโอกาสในการเติบโตของความมั่นคงสารสนเทศในอนาคต”

แม้จะไม่มีความสำคัญบนบอร์ดบริหาร แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมยังคงเตรียมตัวในกรณีเหตุร้ายเกิดขึ้น ซึ่งมีถึง 74% บอกว่าการโจมตีไซเบอร์อาจจะเกิดขึ้นในปี 2016 และจากรายงานโดย Business Wire มีถึง 30 % ที่พบกับกลลวง Phishing แทบทุกวัน

ในปีที่ผ่านมา 12% ของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย มีความมั่นใจลดลงกับพนักงานเกี่ยวกับการตรวจพบและแก้ปัญหาให้กับองค์กร

ซึ่งสะท้อนถึงความไม่ระมัดระวังของอุตสาหกรรม ในกรณีนี้ 24% ของผู้เชี่ยวชาญมีการรายงานว่าความปลอดภัยไซเบอร์มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งแต่กลับไม่รู้ถึงการถูกขโมยอนุญาตในการเข้าถึงในปี 2015 และ 23% ไม่ทราบว่าองค์กรของพวกเขาถูกภันคุกคามถาวรขั้นสูง หรือ APT โจมตี และอีก 20% ไม่รู้ว่าสินทรัพย์ขององค์กรถูกขโมยจากการใช้ Botnet

พวกเราหวังว่าข้อสรุปของรายงานจะเป็นการเตือนใจให้กับคนในองค์กรให้ช่วยกันปกป้องและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ แม้จะมีสัญญาณการตื่นตัวอย่างเช่น 61% ของผู้เชี่ยวชาญคาดหวังให้งบประมาณการรักษาความปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น และ 75% บอกว่าแผนด้านความปลอดภัยไซเบอร์กลายเป็นส่วนหนึ่งของจุดประสงค์ขององค์กร

%d bloggers like this: