Kids Online

4 ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเตอร์เน็ตจาก 4 ประเทศเห็นด้วยว่า “เด็กเข้าสู่โลกดิจิตอลเร็วเกินไป”

ทุกวันนี้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจ การท่องเที่ยว และอีกหลายอย่างรอบตัวเรา และในเด็กรุ่นต่อไปก็เช่นกัน ซึ่งรวมไปถึงเด็กเล็ก และแบบสำรวจออนไลน์ของ ESET ก็บอกว่าผู้ปกครองชาวรัสเซีย อังกฤษ เยอรมนี และสหรัฐฯ ไม่เป็นปลื้มเท่าไหร่

ผลสำรวจบอกว่าแทบทั้งหมด 96.6% ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวรัสเซีย เห็นด้วย (26%) เห็นด้วยอย่างยิ่ง (70.6%) พร้อมมีเสียงบ่นมาว่า “เด็กๆสมัยนี้ใช้เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเร็วเกินไป” ในขณะที่แค่ 3.4% เห็นว่าเป็นประโยชน์

ในอีกมุมหนึ่งที่เยอรมนี พวกเขาแสดงความสนใจกับเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตกับลูกๆของพวกเขา ด้วยคะแนนน้อยกว่า 2 ใน 3 คือ เห็นด้วย (31.8%) เห็นด้วยอย่างยิ่ง (33.5%)

ชาวอเมริกัน ที่มีความคิดอนุรักษ์นิยมนิดหน่อย มากกว่า 2 ใน 3 (67.8%) ของชาวอเมริกัน คิดว่าอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีมาถึงเด็กๆของพวกเขาเร็วไปสักหน่อย

ด้วย 40.5% เห็นด้วยและ 23.9% เห็นด้วยกับแบบสอบถาม ผู้ปกครองชาวอังกฤษติดใจน้อยกว่าสำหรับความทันสมัยของเทคโนโลยีกับเด็กๆ

น่าสนใจ ชาวอังกฤษเปิดรับเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหามากที่สุดอย่าง Parental Control จาก ESET Parental Control for Android เมื่อเทียบใน 4 ประเทศ และมีถึง 73% ที่ใช้เครื่องมือนี้ในการดูแลเด็กๆ

ในอีกมุมหนึ่งอย่าง เยอรมนี จากผลสำรวจของ ESET เปิดเผยว่า 56% เลือกทางที่จะไม่ใช้เทคโนโลยี ในการดูแลบุตรหลานของพวกเขา นั่นก็แสดงว่ามีเพียง 44% ของชาวเยอรมนีที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อดูแลเด็กๆของพวกเขา

ในแบบสอบถามเดียวกันนี้ 38% ของผู้ปกครองในสหรัฐฯ บอกว่าไม่ได้ใช้ Parental Control ตามมาด้วย รัสเซียที่ 44%

แบบสำรวจบนอินเตอร์เน็ตนำข้อมูลนี้มานำเสนอในเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยมีผู้ให้ความร่วมมือ 2,000 คนต่อหนึ่งประเทศ ซึ่ง Google Consumer Surveys เป็นผู้ให้ข้อมูลจากประเทศอังกฤษ สหรัฐฯ และเยอรมนี ส่วน Merku รับผิดชอบในส่วนของรัสเซีย

%d bloggers like this: