News

Anonymous เปิดโปงข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตุรกีกว่า 18 GB

กลุ่มแฮคเกอร์ Anonymous เปิดเผยข้อมูลสำคัญจากฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตุรกี (EGM) กว่า 18 กิกะไบต์ หรือเกือบ 18,000 เมกกะไบต์

ข้อมูลนี้ได้มาจากอธิบดีความปลอดภัยของตุรกี ซึ่งไฟล์ต้นฉบับถูกปล่อยลงบนเว็บไซต์สาธารณะ

เชื่อกันว่าข้อมูลรั่วไหลขณะมีการประท้วงต่อต้าน ซึ่ง Anonymous เห็นถึงการแพร่กระจายของคอรัปชั่นในตุรกี

ทวีตของวันที่ 14 ก.พ. โดยชื่อผู้ใช้ @CthulhuSec มีข้อความว่า “Hey Turkey, I have something to show you tomorrow. See, if you fight your citizens, they will bite back. #standby”

และวันต่อมาจากผู้ใช้คนเดิมบอกในทวิตเตอร์ว่า “Enjoy responsibly”

ในเว็บไซต์บอกว่าข้อเท็จจริงมาจาก EGM หรือก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติของตุรกี

“ที่มาของข้อมูลมีการเข้าถึงโดยรัฐบาลตุรกีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี ท่ามกลางความการเอาเปรียบของรัฐบาล และมีแผนโต้กลับการคอรัปชั่นทันทีหลังจากข้อมูลถูกเปิดเผย”

ผู้เขียนเพิ่มว่าข้อมูลถูกปล่อยไปทั้งหมด 17.8 GB ซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะทำความเข้าใจเพราะเป็นข้อมูลเชิงลึกและต้องใช้ความรู้พอสมควรเพื่อที่จะได้มันมา

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Anonymous โจมตีรัฐบาลตุรกี ในเดือนธันวาคม 2015 Anonymous มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีทางไซเบอร์ในประเทศตุรกี บังคับให้ตุรกีปิดเว็บไซต์นับ 2,000 เว็บไซต์

โดยรัฐบาลตุรกียังไม่ยืนยันว่าข้อมูลนั้นเป็นของจริงหรือไม่

%d bloggers like this: