News

ประเทศอังกฤษเปิดคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์สำหรับพนักงานแผนกทรัพยากรบุคคล

ประเทศอังกฤษเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดการภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ในประเทศอังกฤษ

งานเปิดตัวจัดอย่างยิ่งใหญ่ นำโดยคุณ Ed Vaizey รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล ควบคู่กับสถาบันการพัฒนาบุคคากร หรือ CIPD หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพของประเทศอังกฤษ

คอร์สนี้ฟรีและเน้นย้ำเกี่ยวกับหน้าที่สำคัญของแผนกทรัพยากรบุคคล ที่ต้องช่วยกันกำจัดความเสี่ยงออกไปจากองค์กร

ปีที่ผ่านมา สำนักสถิติของรัฐบาลเปิดเผยว่าตัวเลขความเสียหายของการถูกเจาะระบบความปลอดภัยขององค์กรใหญ่มีมูลค่าสูงสุดถึง 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 450,000 เหรียญจากบริษัทขนาดเล็ก

จากงานวิจัยยังเปิดเผยว่าการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรไซเบอร์ส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของพนักงาน เช่นเดียวกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร

คุณ Vaizey พูดที่งานอีเว้นท์ว่า “ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาชีพต้องสามารถปกป้องข้อมูลสำคัญได้อย่างเหมาะสม”

“หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเปิดตัวพร้อมกับ CIPD จะช่วยให้พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์และทำให้ธุรกิจมีความปลอดภัยในโลกไซเบอร์”

มากกว่าการช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั่วทั้งประเทศอังกฤษ ป้องกันทั้งตัวเองและข้อมูลสำคัญของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ควบคู่กับการให้ความรู้พนักงานและพัฒนาจนสามารถคุ้มครองทั้งบริษัทได้

คุณ Peter Cheese ผู้บริหารระดับสูงของ CIPD พูดเสริม “ความเสี่ยงนี้ลงลึกไปถึงวิธีการตัดสินใจ ในขณะที่คนส่วนมากก็ไม่ได้มีเจตนาร้าย แต่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจตกอยู่ในความเสี่ยง”

คุณ Cheese ยอมรับว่าเทคโนโลยีความปลอดภัยเป็นกุญแจสำคัญของการแก้ปัญหา นี่จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่องค์กรจะต้องมองให้กว้างขึ้นและ “วิธีที่จะให้ความรู้และความเข้าใจกับลูกจ้างในการปกป้องข้อมูลองค์กร”

ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์หลักสูตรสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งโปรแกรมรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ของรัฐบาลประเทศอังกฤษเป็นผู้สนับสนุน เพื่อช่วยให้ความปลอดภัยแน่นหนาขึ้น ในที่ทำงานและขยายไปถึงระดับโลกไอที

%d bloggers like this: