More Technical

ร้านค้าปลีก ‘สามารถตามติดนักช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านสมาร์ทโฟน’

ร้านค้าปลีกจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆกำลังลงทุนในเทคโนโลยีที่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของผู้บริโภคผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน

คุณ Simon Rice ผู้จัดการกลุ่มเทคโนโลยีที่ Information Commisioner’s Office หรือ (ICO) ในประเทศอังกฤษ อธิบายว่าเทคโนโลยีนี้ช่วยให้ร้านค้าปลีก “เปิดทางเดินให้ลูกค้าเหมือนเข้ามาในร้านจริงๆ”

และยังสามารถนำสิ่งที่น่าสนใจ และวิธีเข้าหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เพื่อนำเสนอลูกค้าอย่างเป็นสัดเป็นส่วน คุณ Simon เขียนไว้ในบล็อกของ ICO

ยกตัวอย่างเช่น โฆษณาผลิตภัณฑ์โกนหนวดปรากฏขึ้นต่อหน้าลูกค้า เพราะโปรแกรมจดจำลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ จากประวัติการเข้าชมสินค้าของลูกค้าในแต่ละราย

แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะผู้ใช้ตาม สนามบิน รถไฟ หรือ Wifi สาธารณะ

คุณ Rice กล่าวไว้ว่า “เทคโนโลยีนี้มีไว้ใช้เพื่อตรวจสอบจำนวนผู้เข้าชมเชิงสถิติ หรือ แจ้งเตือนหากมีเหตุการณ์ผู้เข้าใช้หนาแน่นเกินไป ก็นับว่าเป็นโปรแกรมที่เป็นมิตรกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้”

การระบุตำแหน่งลูกค้าด้วยระบบ Wifi เป็นหัวข้อสนทนาที่ถูกจับตามองในการประชุมของคณะกรรมการระหว่างประเทศด้านการคุ้มครองการสื่อสารและโทรคมนาคม

ซึ่งพวกเขาได้เขียนคำแนะนำ เพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีนี้ รวมไปถึงสัญลักษณ์ที่บอกผู้ใช้ว่าตำแหน่งถูกติดตามอยู่

ICO ยังคงเปิดเผยว่าเป็นการเด็ดขาดหากใช้ระบบจดจำใบหน้า ระบบกล้อง CCTV ตอนนี้มีการเสนอระบบใหม่เป็นการวัดจำนวนผู้เข้าชม ที่ช่วยแก้ปัญหารายชื่อผู้ติดต่อรวมไปถึงกรณีมีผู้เข้าชมมากเกินไป

แม้ว่าเทคโนโลยีนี้ให้ประโยชน์มากมายมหาศาล แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะหากมันเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูล และความเป็นส่วนตัว

คุณ Rice ยังชี้ให้เห็นว่าการจดจำที่อยู่ของผู้ใช้ มีความจำเป็นที่ต้องทราบว่าใครเป็นผู้เก็บข้อมูลเหล่านั้น และเพราะอะไร

%d bloggers like this: